Auszmann Anita

Auszmann Anita

Beosztás

 • tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség

auszmann[.]anita[@]nytud[.]mta[.]hu

Publikációk

MTMT
disszertáció
tézisfüzet

Főbb kutatási területek:

Fonetika és pszicholingvisztika: színészi beszéd, hallássérültek beszédvizsgálata, a magánhangzó frekvenciaszerkezete gyermekek spontánbeszédében.

Tanulmányok

 • 2002–2006: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (Székesfehérvár)
 • 2006–2009: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar alapszak, művelődéstudomány szakirány
 • 2009: magyar alapszakos bölcsész (művelődéstudomány szakirány) diploma
 • 2009–2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom mesterszak, beszédtudomány szakirány
 • 2011: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, beszédtudomány szakirányon
 • 2010–2013: Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterszak
 • 2011-től: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészeti program

Nyelvismeret

 • 2011: felsőfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • 2013: B1/3 típusú tanúsítvány magyar jelnyelvből

Társasági tagság

 • 2013-tól: Doktoranduszok Országos Szövetsége Nyelvtudományi Osztály

Tudományszervezés

 • 2010–2011: az Egyetemi Anyanyelvi Napok (ELTE BTK) szervezése és lebonyolítása
 • 2012: a Fonetikanap c. szakmai rendezvény (ELTE BTK) szervezése és lebonyolítása

Díjak, ösztöndíjak

 • 2015. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
 • 2014. Campus Hungary ’Rövid tanulmányút’ Ösztöndíj – Olinco 2014: Olomouc Linguistics Colloquium, Olmütz, Csehország.
 • 2014: Campus Hungary ’Szakmai gyakorlat’ Ösztöndíj – University College London, Research Department of Speech Hearing and Phonetic Sciences. London, Egyesült Királyság.
 • 2014: Campus Hungary ’Rövid tanulmányút’ Ösztöndíj – ISSP 2014: 10th International Seminar on Speech Production, Köln, Németország.
 • 2014:  a „35 év alatti legjobb előadó” díja (Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa)
 • 2013: a „35 év alatti legjobb előadó” díja (Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa)
 • 2011: OTDK II. helyezés (V. Országos Művészeti Diákköri Konferencia, Művészetelméleti Szekció, Sopron)

Egyéb tevékenységek

 • 2010–2011: gyakornok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszékén
 • 2010–2011: gyakornok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén

Előadások

 • 2011. október 25.: A színpadi beszéd megítélése, elemzése, felismerése, Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia, KJF-ELTE, Budapest.
 • 2012. február 3.: Máshogy beszélnek a színészek, mint az átlagos beszélők?, VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 • 2012. május 23.: Hogyan gyorsítanak a beszédükön a színészek és a tipikus beszélők?, XIV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2012. október 12.: Színház a siket kultúrában – Siketek a színházi kultúrában, VIII. Félúton konferencia, ELTE, Budapest.
 • 2013. február 1.: Siketek szövegfelolvasásának szupraszegmentális jellegzetességei, VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 • 2013. május 27.: A magánhangzók akusztikai szerkezete kisiskolások spontán beszédében, XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2013. június 28.: Magánhangzó-minőségek siketek szövegfelolvasásában, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa, Budapest.
 • 2013. november 14.: A magánhangzók akusztikai szerkezete felső tagozatos iskolások spontán beszédében, Beszédkutatás 2013, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 • 2013. december 5.: A beszédtudomány sokszínű alkalmazhatósága, Pesti Bölcsész Akadémia, ELTE, Budapest.
 • 2014. április 3.: Vowel stabilization process in Hungarian children, LSCD 2014: Workshop on Late Stages in Speech and Communication Development, UCL, London. (társszerző: Neuberger Tilda)
 • 2014. május 5.: Voice onset time in language acquisition: data from Hungarian, ISSP 2014: 10th International Seminar on Speech Production, Köln. (társszerző: Bóna Judit)
 • 2014. május 26.: The VOT of voiceless plosives in the speech of people with hearing impairment, XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2014. június 6.: Age- and Gender-Related Differences in Formant Structure during the Stabilization Process of Vowels. Olomouc. (társszerző: Neuberger Tilda)
 • 2014. június 21.: Megakadásjelenségek siket és ép hallású beszélők szövegfelolvasásában. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa, Szeged (társszerző: Gyarmathy Dorottya).
 • 2015. június 3.: A spontán beszéd időviszonyainak változása 40 év távlatában. 17. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi.
 • 2015. június 29.: The VOT of stops in the speech of people with hearing impairment. Phonetics and Phonology in Europe 2015. Cambridge.
 • 2015. június 29.: Temporal characteristics of sound sequences in disfluencies: repetitions and restarts. Phonetics and Phonology in Europe 2015. Cambridge.
 • 2015. szeptember 9.: Ágnes Jordanidisz – Anita Auszmann – Judit Bóna 2015. Voice onset time of the voiceless alveolar and velar stops in bilingual Hungarian-English children and their monolingual Hungarian peers. International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISMBS 2015), Chania, Kréta.
 • 2015. szeptember 11.: Az anyanyelvi és idegen nyelvi spontán beszéd temporális jellemzői. A nyelv közösségi perspektívája, Nagyvárad.