Beke András

Beke Ansdrás

Munkahely

 • 2016-2017: Speech, Hearing & Phonetic Sciences, Div of Psychology & Lang Sciences, UCL, tudományos munkatárs
 • 2012-től: MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, tudományos segédmunkatárs
 • 2008-től: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Fonetikai Tanszék
 • 2007-től:MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, megbízott munkatárs

Elérhetőség

E-mail: beke.andras[@]nytud.mta.hu

Publikációk

MTMT

Kutatási területek

automatikus és félautmatikus beszélőfelismerés, kriminalisztikai hangösszehasonlítás, automatikus beszélődetektálás, egyéni sajátosságok a beszédben, fonetikai-akusztikai beszélőspecifikus jellemzők vizsgálata

Tanulmányok

 • 2014: doktori fokozat megszerzése, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, nyelvtudományok, alkalmazott nyelvészet PhD (Disszertáció címe: Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban), minősítés: Summa cum laude
 • 2012: A PhD abszolutóriumának megszerzése.
 • 2011–től: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet doktori program
 • 2011: okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész diploma, minősítés: kitüntetéses oklevél
 • 2009–2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, alkalmazott nyelvészet szak

Nyelvismeret

 • középfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • középfokú C típusú nyelvvizsga francia nyelvből

 Részvétel tudományos projektekben

 • 2015. január 1–2015. december 31.: OTKA PUBK 114596 számú pályázat, ELTE Eötvös Kiadó Kft. (a kiadvány címe: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban, vezető kutató: Beke András)
 • 2013. október 1–2017. szeptember 30.: OTKA 108762 számú pályázat, MTA Nyelvtudományi Intézet (projekt címe: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése, vezető kutató: Gósy Mária)
 • 2013-ban részvétel a ICT-PSP CESAR projektben, amely a META-NET projek keretében történt. Célja a sokféle nyelvi források és eszközök fejelesztése, egységesítése, fejlesztése, illetve ezn eszközök nyílv hozzáférésűvé tétele
 • 2013-től együttműködési projekt a Nemzetbiztonsági Szaszolgálattal, amelynek célja automatikus és félautomatikus beszélőfelismerő rendszerek kidolgozása és azok validálása
 • 2013-től együttműködés Országos Rendőr-főkapitánysággal, amelynek célja egy új magyar személyleírási rendszer kidolgozása
 • 2012-től részvétel a BEA adatbázis kidologzásában és fejleesztésében

Elnyert kutatási ösztöníjak

 • 2015Ösztöndíj: részvétel a Swiss National Science Foundation The SP2: SCOPES project on speech prosody” (SNSF No IZ73Z0-152495/1) projektben
 • 2015: OTKA-PUB pályázat ”Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban” című projekt (114596 azonosító számú)
 • 2006: féléves Erasmus program magyar nyelv és irodalom szakról (Franciaország, Amiens)

Tudományos díjak

 • 2013: Elismerés témavezetői tevékenyégért (hallgató OTDK I. helyezése)
 • 2007: OTDK I. helyezés, címe: A kérdésválasz prozódiája számítógépes vizsgálattal (Székesfehérvár)
 • 2006: TDK I. helyezés, címe: A kérdésválasz prozódiája számítógépes vizsgálattal (Szeged)

Tudományos és szakmai tevékenységek

 • 2015-ben kidolgozza a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kriminalisztikai hangösszehasonlító rendszerekek validálásának módszertanát
 • 2015-ben az ORFK együttműködésében szerepet vállal a Személyleíró rendszer kidolgozásában és eredményeinek publikálásában
 • 2014-ben részt vesz a Fonetikai Olvasókönyv egyetemi hallgatók számára készzített jegyzet megvalósításában
 • 2013-tól tagja a Nemzetközi Beszédkommunikációs Társaságnak (ISCA: International Speech Communication Association).
 • 2013-tól az ORFK Személyleíró rendszer kidolgozását végző részmunkacsoport vezetője.
 • 2013-től a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal közösen folyó beszélőazonosító rendszer fejlesztésében vesz részt.
 • 2013-tól a Számítógépes nyelvészet kutatócsoport vezetője.
 • 2012-ban: Cesar támogatásában végzett kutatást dr. Szaszák Györggyel, témája a prozódiai mintázatok feltérképezése nemellenőrzött klaszterezési eljárásokkal spontán beszédben.
 • 2012-től a kutatói munka mellett öt félévet tanított az ELTE BTK MA képzésében, illetve több ízben volt felkért előadó az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén meghirdetett MA és PhD kurzusain.
 • 2012-ben a Beszéd, adatbázis, kutatások workshop szervező bizottságának tagja.
 • 2011 és 2012 között: a BEA adatbázisnak a Cesar projektbe történő integrálása.
 • 2011-ben a Nyelv- és beszédtechnológiai platform egyik szervezője.
 • 2010 és 2011 között közreműködött az Egyetemi Anyanyelvi Napok szervezésében.
 • 2009-től közreműködik a Beszédkutatás konferenciák szervezésében.

Szerkesztés

 • 2014-ben meghívott szerkesztője a The Phonetician 110-111 (2014/I-II) számának