Krepsz Valéria

Krepsz Valéria

Beosztás

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség

E-mail: krepsz.valeria[@]nytud.mta.hu vagy krepszvaleria[@]gmail.com

Publikációk

MTMT

Főbb kutatási területek

 • gyermeknyelv

Tanulmányok

 • 2013-tól: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet doktori program; jelenlegi státusz: doktorjelölt (szigorlat időpontja: 2016. november 18.)
 • 2013: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyam
 • 2011–2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem – BTK magyar nyelv és irodalom szak MA, beszédtudomány szakirány
 • 2009–2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK magyar szak BA, nyelvmentor szakirány
 • 2004–2008: Karinthy Frigyes Gimnázium

Munkahelyek

 • 2016-2017: Új Nemzeti Kiválósági Program, ELTE, “: A beszéd temporális mintázatai az életkor függvényében”
 • 2014-től: ELTE BTK Fonetikai Tanszék, óraadó
 • 2014-től: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai osztály, tudományos segédmunkatárs

Nyelvismeret

 • 2008: B2 C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • 2007: B2 C típusú nyelvvizsga német nyelvből

Díjak, ösztöndíjak

 • 2016-tól: Új Nemzeti Kiválósági Program, ELTE, “: A beszéd temporális mintázatai az életkor függvényében”
 • 2015: a „35 év alatti legjobb előadó” díja (Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa)
 • 2013:  „A szekció legjobb előadása”-díj (Eötvös Konferencia)
 • 2012: „A legérdekesebb téma a Hallgatói Műhelyben díj” (XXII. MANYE Társadalmi változások – nyelvi változások)

Egyéb tevékenységek

 • 2009–2012: gyakornok az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén
 • 2011–2012: gyakornok az ELTE Fonetikai Tanszékén
 • 2013-tól a Gyermeknyelvi Kutatócsoport tagja
 • 2013: a GMP Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyam elvégzése.

Szerkesztés

 1. A sokszínű alkalmazott nyelvészet (2012. Tinta Könyvkiadó, Budapest) kötetének társszerkesztője

Előadások

 • 2017. június 30. Morfémaidőzítési mintázatok az életkor függvényében, A nyelvi közösség perspektívája III., Nagyvárad.
 • 2017. június 30. Egyéni sajátosságok vizsgálata a spontán beszéd temporális szerkezetében (társszerző: Vakula Tímea), A nyelvi közösség perspektívája III., Nagyvárad.
 • 2017. június 13. Sentence-final lengthening in Hungarian: Effects of phonemic length and word length (társszerző: Gósy Mária), Phonetics and Phonology in Europe 2017, Cologne.
 •  2017. május 24. Életkorspecifikus időzítési mintázatok a spontán beszédben, XIX. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi. 2017. május 24. Intervokális réshangok akusztikai szerkezetének változása az anyanyelv-elsajátítás során (társszerzők: Gráczi Tekla Etelka, Neuberger Tilda), XIX. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2017. május 16. Phrase-final lengthening of phonemically short and long vowels in Hungarian spontaneous speech across ages (társszerző: Gósy Mária), CAPSS 2017, Budapest.
 • 2017. május 17. Stem and suffix durations in words of increasing length in children’s spontaneous utterances (társszerző: Gósy Mária), CAPSS 2017, Budapest.
 • 2017. április 26. Stem and suffix durations in words increasing length across the lifespan (társszerző: Gósy Mária), SPPL 2017, London
 • 2017. április 27. Auditory-phonetic processing in word recognition across ages (társszerző: Gósy Mária), SPPL 2017, London 2016. december 1. Morfémaidőzítési sajátosságok az anyanyelv-elsajátításban, Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban (társszerző: Gósy Mária), ELTE BTK, Budapest.
 • 2016. november 12. Frázisok időzítési sajátosságai az életkor függvényében. Végtelenbe tartó nyelvészet, PTE, Pécs
 • 2016. december 10. Word duration of teenagers’ and adults’ spontaneous speech, Speech Research 2016, Zagreb.
 • 2016. október 17. Morfémák időzítési mintázatai különböző beszédtípusokban, Beszédkutatás 2016, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 • 2015. augusztus 13. Temporal interactions of stems, suffixes, and the number of syllables of the words in Hungarian spontaneous speech (társszerző: Gósy Mária), ICPhS International Congress 2015, Glasgow
 • 2015. június 20.: Hangképzési zavart mutató gyermekek spontán beszédének változása hangterápia hatására (társszerző: Damásdi Nóra), MFFLT, Budapest.
 • 2015. június 20.: A rövid távú memória és a beszédészlelési folyamatok összefüggései MFFLT, Budapest.
 • 2015. június 3.: A hangzó minta hatása a magánhangzók ejtésére négyéveseknél, XVII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2015. június 3.: Megszakítás és javítás a szón belül (Társszerző: Gósy Mária), XVII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2015. február 6.: Magánhangzó-időtartamok alakulása a hangsorhossz függvényében, Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest.
 • 2014. május 28.: Az artikulációs mintázat az idő és a beszédszervek működésének függvényében (társszerző: Gósy Mária) XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2014. október 9.: Az időtartam csökkenésének hatása réshangok felismerésére, 10. Félúton Konferencia, Budapest.
 • 2013. november: Magánhangzók relatív állandósága az időtartam és a formánsértékek tekintetében (poszter), LingDok2013 Nyelvészdoktoranduszok 17. országos konferenciája, , Szeged.
 • 2013. október: Magánhangzók relatív állandósága gyermekeknél és felnőtteknél, Beszédkutatás 2013 Nyelvhasználat és alkalmazások, Budapest.
 • 2013. május: Koraszülött gyermekek beszédfeldolgozási teljesítménye, („A szekció legjobb előadása”-díj), Eötvös Konferencia, Budapest.
 • 2013. május 29.: Indirekt beszédaktusok értelmezése óvodás- és kisiskoláskorban, XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.
 • 2013. szeptember 19.: Speech processing performance of Hungarian bilingual children, 3rd Barcelona summer School on Bilingualism and Multilingualism, Barcelona.
 • 2012. március 9.: Diskurzus az óvodában – az óvodáskorú gyermekek párbeszédeinek jellemzői, III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Budapest.
 • 2012. április 13.: A koraszülött gyermekek nyelvi képességeinek fejlődése, XXII. MANYE Társadalmi változások – nyelvi változások, Szeged.
 • 2011. április: Szociolingvisztikai vizsgálat egy államilag gondozott és egy önkormányzati fenntartású óvoda középső csoportos gyermekei körében, társszerző: Hugyecz Enikő Henriett, Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely, ELTE BTK, Budapest.
 • 2011. október 28.: A térkép verbalizálásának jellemzői (poszter), Beszédkutatás Konferencia MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 • 2010. december 3.: A térképolvasás pszicholingvisztikai vonatkozásai, II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, ELTE BTK, Budapest.