Nikléczy Péter

  Nikléczy Péter

Beosztás

 • szaktechnikus

Elérhetőség

 • E-mail: nikleczy.peter[@]nytud.mta.hu

Publikációk

A publikációs listáért kattinston ide.

 Fő kutatási területek

 • beszélő személy azonosítása
 • egyéni beszédjellemzők

Tanulmányok, munkahelyek

 • 1975-től: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium
 • 1965–1975: Távközlési Kutatóintézet
 • 1964: szaktechnikusi oklevél (Landler Jenő Híradástechnikai Technikum)

Fejlesztések, feladatok

 • 2007–2012: a Nyelvtudományi Intézet és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat között létrejött, évenként megújított kutatási és együttműködési szerződés értelmében a Szakszolgálat beszédtechnikával foglalkozó munkatársainak képzése
 • 2008: a beszélő személy azonosításának fonetikai módszertana a gyakorlatban
 • 2007-től részvétel a BEA spontánbeszéd-adatbázis fejlesztésében
 • 2003–2006: a Hegedűs-archívum restaurálásának irányítója, a lemeztartalmak interaktív feldolgozása, a lekérdezhetőség fejlesztése
 • 2004-től folyamatosan a Nyelvész arcképcsarnok létrehozása, fejlesztése
 • 2004: egyik fejlesztője a Kempelen Farkas életéről és munkásságáról szóló (magyar és angol nyelvű) audio-vizuális cd-nek
 • 2002: részt vett a Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek c. multimédiás szoftver elkészítésében
 • 2000-től: részvétel A magyar kísérleti beszédkutatás története c. állandó kiállítás megtervezésében, kivitelezésében, folyamatos fejlesztésében
 • 2000: létrehozta (Olaszy Gáborral közösen) Kempelen Farkas 1791-es beszélőgépének működő másolatát, amely a Millenáris kiállításon volt látható.
 • 1992-től: külső megkeresésre beszélő személy azonosításával kapcsolatos hangelemzések végzése, elsőként alkalmazta a digitális jelfeldolgozás és az akusztikai-fonetikai elemzések nyújtotta lehetőségeket együttesen a személy azonosításában.
 • 1985: a BEAG gyárral közösen kifejlesztett, PC-re alkalmazható magyar és orosz nyelvű beszédszintetizátor
 • 1980–1983: VOX 12, az első magyar nyelvű beszédszintetizátor hardverjének létrehozása

Publikációk

 • Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória – Gráczi Tekla Etelka – Beke András – Neuberger Tilda – Nikléczy Péter 2012. BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 9–24.
 • Gósy Mária – Horváth Viktória – Nikléczy Péter 2011. A Hegedűs-archívum mint korszerű adatbázis. In Bárth M. János – Vargha Fruzsina Sára (szerk.): Hangok – helyek. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 85–103.
 • Gósy Mária – Nikléczy Péter 2008. A személyazonosítás lehetősége a beszédanyag időtartamának függvényében. Beszédkutatás 2008, 172–181.
 • Nikléczy Péter 2007. A beszélő személy azonosítása a beszéd fonetikai paraméterei alapján. .
 • Nikléczy Péter 2006. A koartikuláció a magánhangzók tiszta fázisa és az átmenetek összefüggésében.Beszédkutatás 2006. 23–32.
 • Nikléczy, Péter – Olaszy, Gábor 2004. Kempelen’s speaking machine from 1791: possibilities and limitations. (Recovering a 200 year-old technology). Grazer Linguistische Studien 62., 2004, 111–120.
 • Nikléczy Péter 2003. A zönge periódusidejének funkciója a hangszínezetben. Beszédkutatás 2003. 101–113.
 • Nikléczy Péter – Olaszy, Gábor 2003. A reconstruction of Kempelen’s speaking machine. In: Proc. of Eurospeech 2003. Vol. 2. Genf 2003, 894–897.
 • Kovács Magdolna – Olaszy Gábor – Nikléczy Péter – Gósy Mária 2002. Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Beszédkutatás 2002. 212–216.
 • Nikléczy Péter 2002. Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstrukciója. Beszédkutatás 2002. 5–18.
 • Nikléczy Péter 2001. A műszeres személyazonosítás lehetőségei rövid időtartamú beszédminták alapján.Beszédkutatás 2001. 154–172.
 • Gósy Mária – Nikléczy Péter Az idő változásának és a beszéd állandóságának paradoxona. Beszédkutatás 2000, 132–144.
 • Gósy Mária Nikléczy Péter A beszélő felismerése a beszéde alapján: elméleti háttér és módszertani megközelítések. Beszédkutatás ’99. 1999, 1–19.
 • Nikléczy Péter 1996. Beszélő személy azonosítása szűk frekvenciás szavak alapján. Beszédkutatás ’96. 20–31.