Gyarmathy Dorottya

Gyarmathy Dorottya

Beosztás

 • tudományos munkatárs

Elérhetőség

E-mail: gyarmathy.dorottya[@]nytud.hu

Publikációk

MTMT

Kutatási területek

Megakadásjelenségek fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálata, a szegmentális hangszerkezet akusztikai-fonetikai jellemzői, zajhatás a beszédprodukcióra, önmonitorozási folyamatok a spontán beszédben

Tanulmányok

 • 2011: PhD fokozat; Disszertáció címe: A megakadások javításának stratégiái a spontán beszédben
 • 2007: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyam
 • 2005–től: ELTE Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola, Magyar nyelvészet program
 • 2005: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanári diploma
 • 2004: részvétel a nyelvész OTDK-n
 • 2004–2007: Kísérleti és alkalmazott fonetika program: ELTE Fonetikai Tanszék; tanúsítvány: 2007
 • 2003–2007: Eötvös Loránd Tudományegyetem, német nyelv és irodalom szak
 • 2000–2005: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szak
 • 1993–2000: középiskolai tanulmányok: Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont (Győr)

Nyelvismeret

 • 1998: középfokú A típusú nyelvvizsga német nyelvből
 • 1999: középfokú B típusú nyelvvizsga német nyelvből
 • 2004: alapfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből

Munkahelyek

 • 2007 őszétől az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán tudományos segédmunkatárs, 2011-től tudományos munkatárs
 • 2009–2011: az ELTE Fonetika Tanszékén szemináriumok tartása: Fonetika szeminárium, szakszeminárium a megakadásjelenségekről
 • 2015. szeptember 1–2016. január 31. tanársegéd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Fonetikai Tanszékén

 

Szerkesztés

Részvétel a Beszédkutatás 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 kötetekben megjelent „Nyelvbotlás-korpusz” szerkesztésében.

 Részvétel team-munkálatokban

 • 2005-től: részvétel a megakadásjelenség-korpusz gyűjtésében, szerkesztésében.
 • 2007-től: a BEA spontánbeszéd-adatbázis rögzítési körülményeinek, lejegyzési alapjainak kidolgozása, próbaátírások, átírásellenőrzés, felvételek irányítása, a spontánbeszéd-anyagok felvétele és archiválása.
 • 2014-től: az angol mint idegen nyelv elsajátításának kutatását lehetővé tevő kétnyelvű (magyar-angol) spontánbeszéd-adatbázis létrehozása, a felvételi protokoll kidolgozása, adatközlők flekutatása, a felvételek lebonyolítéása.

Egyéb tevékenységek

 • Részvétel a Beszéd, adatbázis, kutatások című konferencia szervezésében és lebonyolításában
 • 2007-től folyamatosan: részvétel a Beszédkutatás című konferencia szervezésében és lebonyolításában