Gráczi Tekla Etelka

Gtekla

Beosztás

 • tudományos munkatárs

Elérhetőség

E-mail: graczi.tekla.etelka[@]nytud.mta.hu

Publikációk

MTMT

Főbb kutatási területek

 • obstruensek, zöngésség
 • nem normál fonációjú beszédmódok fonetikai jellemzői
 • szubglottális rezonanciák

Tanulmányok

 • PhD-fokozat: 2013.
 • Nyelvtudományi doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Programja (fonetikai alprogram)
 • 2005: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált továbbképzés (Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete)
 • 2002-től: Kísérleti és alkalmazott fonetika című önálló program
 • 2001–2006: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szak; diploma éve: 2006.
 • 1995–2001: Szent István Gimnázium, matematika tagozat, érettségi éve: 2001

Munkahelyek

 • 2016-tól: MTA-ELTE “Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, tudományos munkatárs
 • 2014-től: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos munkatárs
 • 2008-2014: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos segédmunkatárs
 • 2006–2012: Az ELTE Fonetikai Tanszékén fonetikai szemináriumok vezetése (pl. Fonetika, Beszédképzés és akusztikum 1. /szegmentális fonetika/, Beszédképzés és akusztikum 2. /szupraszegmentális fonetika/)
 • 2003–2006 hallgatóként gyakornok az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén.

Pályázati és egyéb projektek

 • TiniBea lejegyzési módszer kidolgozásában való részvétel
 • részvétel a 2013-2017 közötti OTKA 108762-as projektben (projekt címe: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése, vezető kutató: Gósy Mária)
 • részvétel a 2009-2012 közötti OTKA 78315-ös projektben (projekt címe:
  Magyar spontán beszéd adatbázis, vezető kutató: Gósy Mária)

Díjak, kitüntetések

 • 2011. ISCA Google Grant utazástámogatási ösztöndíj az Interspeech 2011-en tartott előadás támogatására
 • 2005. Tudományos ösztöndíj, III. helyezés, ELTE
 • 2005. Köztársasági ösztöndíj
 • 2005. 35 év alatti előadó legjobb szakmai előadásának díja, A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa; Imre Angélával tartott előadásért

Szerkesztés

 • A The Phonetician 2012-es számának vendégszerkesztője Steven M. Lulich-csal közösen
 • 2012-től a The Phonetician folyóirat technikai szerkesztése
 • 2009–2011: a Beszédkutatás c. folyóirat technikai szerkesztésében való részvétel
 • 2008-tól a fonetika.nytud.hu és 2016-tól a capss2017.nytud.hu weboldalak szerkesztése
 • A VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kötetének technikai szerkesztése
 • Az V-VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kötetének technikai szerkesztésében való részvétel
 • A Beszédkutatás 2007-2010 köteteinek megakadásjelenség-korpuszának szerkesztésében való részvétel.

További tevékenységek

 • 2013: Kutatók éjszakája, Sokszínű beszédtudomány szervezésében és lebonyolításában való részvétel – Az ELTE Fonetikai Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztálya közös programja
 • 2012: Beszéd, adatbázis, kutatások című workshop, MTA Nyelvtudományi Intézet szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • 2011-től az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • 2005-től a Beszédkutatás konferencia szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • Fonetika a felsőoktatásban konferencia szervezésében és lebonyolításában való részvétel, 2004.
 • Egyetemi anyanyelvi napok, később: Kiejtési verseny szervezésében és lebonyolításában való részvétel – 2004–2011.
 • International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Wolfgang von Kempelen lebonyolításában való részvétel, 2004.
 • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője lebonyolításában való részvétel – 2005, 2006.