Juhász Kornélia

Juhász Kornélia

Elérhetőség:

juhasz.kornelia[kukac]nytud.hu,
juhasz.kornelia8[kukac]gmail.com

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071950

Kutatási területek:

 • akusztikai fonetika
 • mandarin kínai L2-produkció (szegmentális és szupraszegmentális téren)
 • idegennyelv-elsajátítás

Munkahelyek:

 • 2021– Nyelvtudományi Kutatóközpont, beosztás: tudományos segédmunkatárs

Tanulmányok:

 • 2019–: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program. (Kutatási téma: Mandarin kínai beszédhangok produkciója)
 • 2018–2019: Kínai nyelv és kultúra tanára MA (ELTE PPK)
 • 2016–2018: Sinológia MA (ELTE BTK)
 • 2013–2016: Távol-Keleti Nyelvek és Kultúrák BA – kínai szakirány BA (ELTE BTK)
 • 2009–2013: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs

Ösztöndíjak, elismerések:

 • 2022: Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) Felsőokatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Felsőokatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-22-3) Az anyanyelv és célnyelv egymásra hatása a beszéd prozódiai megvalósításában
 • 2021: Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) Felsőokatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-21-3) Atonális és tonális nyelvek dallamkontúrjainak összehasonlítása (A záróbeszámoló értékelése: kiváló)

Kutatócsoportok, együttműködések:

 • 2022–2024: TKA – DAAD kutatócsere-program
 • 2019–2021: MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport

Előadások (2022-ig bezárólag):

 • Speech Research 2022 (Zagreb): Tekla Etelka Gráczi, Kornélia Juhász, Andrea Deme, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó: Tongue root positions in Hungarian alveolar and postalveolar sibilants with regard to voicing            
 • Speech Research 2022 (Zagreb): Isa Samira Winter, Andrea Deme, Kornélia Juhász, Reinhold Greisbach: The audio-visual perception of the rounding opposition in German, Hungarian, Georgian and Egyptian Arabic           
 • Speech Research 2022 (Zagreb): Andrea Deme, Bartók Márton, Tekla Etelka Gráczi, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Coarticulatory resistance and aggression in pitch-accented vowels: articulatory and acoustic data
 • ISAPh 2022 (Lund): Deme Andrea – Juhász Kornélia: Acoustic analysis of the vocalic section following the Mandarin alveolopalatális [ɕ] in the production of Hungarian learners of Chinese című poszter
 • ISAPh 2022 (Lund): Juhász Kornélia – Bartos Huba: The interplay of tone and intonation: f0 contours produced by Hungarian learners of Mandarin című poszter
 • AlkNyelvDok 2022 konferencia: Juhász Kornélia: Atonális és tonális nyelvek dallammeneteinek összehasonlítása című előadás
 • 1st International Conference on Tone and Intonation (TAI 2021, Söndenborg) konferencia: Juhász Kornélia – Bartos Huba: Mandarin Chinese sentence intonation patterns in the production of Hungarian learners of Chinese című poszter
 • ISAPh 2021 (Terragona): Juhász Kornélia: The acoustic analysis of Mandarin Sibilants in the Production of Hungarian learners of Chinese című előadás
 • 10th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech (New Sounds 2022, Barcelona) konferencia Bartos Huba – Juhász Kornélia: Mandarin Chinese ma particle question intonation patterns in the production of Hungarian learners of Mandarin című előadás
 • Felelős Nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Resling): Juhász Kornélia – Deme Andrea: A mandarin alveolopalatális [ɕ] frikatívát követő vokális szakasz megvalósulása magyar anyanyelvűek ejtésében című előadás                     
 • XI. Open Dialogue: The Linguistic Lounge: Bartos Huba –Juhász Kornélia: Phonological and phonetic analysis serving the teaching of pronunciation című előadás           
 • Részvétel az 7th YOUNG LINGUISTS’ MEETING IN POZNAŃ (YLMP 2021): Juhász Kornélia: Acoustic analysis of Chinese plosives among Hungarian learners of Mandarin Chinese című előadás             
 • XVI. Félúton Konferencia: Juhász Kornélia: A mandarin [ɤ] magánhangzó ejtésének dinamikussága magyar és kínai anyanyelvűek esetében című előadás
 • XV. Félúton Konferencia: Juhász Kornélia: Nyelvváltozatok értéke és hierarchiája Hongkongban – a hongkongi-kantoni, az angol és az „új” nyelvi szereplő, a mandarin című előadás    
 • III. Össznyelvész Konferencia: Juhász Kornélia: A mandarin kvázi retroflex és a dentális frikatíva produkciója a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében című előadás
 • XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Juhász Kornélia: Mandarin frikatívák produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében című előadás
 • Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban – Az alkalmazott nyelvészeti doktori program konferenciája: Juhász Kornélia: A mandarin veláris illabiális [ɤ] magánhangzó, illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében című előadás