A fonetika.nytud.hu-ról

A beszéd tudománya, a fonetika egyike azoknak, amelyekben az utóbbi fél évszázadban óriási mértékű fejődés történt. Ez egyrészt gazdag múltjának, haladó hagyományainak köszönhető; másrészt a technikai fejlődés, az elemzési, vizsgálati lehetőségek bővülése révén nyert mind pontosabb adatok új távlatokat nyitottak. A számítástechnika lehetőségei további kibontakozáshoz vezettek a fonetika mindhárom területén, az artikuláció, a beszéd képzése, az akusztikai következmények (azaz a hangzás részletekbe menő elemzése), valamint a beszédészlelés (azaz az elhangzó beszédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok felismerésének) vonatkozásában. A kísérleti fonetika eredményei alapul szolgáltak és szolgálnak az alkalmazott fonetika és a beszédtechnológia kialakulásához és folyamatos fejlődéséhez.

A hazai fonetika színvonala nem marad el a nemzetközitől, akár a kutatott témákat, akár azok eredményeit vesszük számba. Megérett tehát a szaktudományos helyzet arra, hogy a honlapunkon keresztül az érdeklődők számára könnyebben hozzáférhetővé tegyünk ismereteket, adatokat, információkat. Ez a kapcsolat pedig elvezethet a személyes ismeretségekhez, a közös munkákhoz, különböző szintű és irányú oktatási feladatok megoldásához. Ezek a célok motiválták a fonetika honlap szerkesztőgárdáját.