Neuberger Tilda

Neuberger Tilda

Beosztás

tudományos munkatárs

Elérhetőség

E-mail: neuberger.tilda[@]nytud.mta.hu

Publikációk

MTMT

Főbb kutatási területek

 • a beszéd szegmentális szerkezetének akusztikai fonetikai vizsgálata, fonológiai hosszúság
 • beszédprodukció az anyanyelv-elsajátítás során
 • nem verbális hangjelenségek a spontán beszédben

Tanulmányok

 • 2013: Doktori fokozat megszerzése: Magyar nyelvészet PhD
 • 2007–2012: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet program, Pszicholingvisztika alprogram (2008–2009: Ösztöndíjas doktorandusz)
 • 2007: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanári diploma megszerzése
 • 2002–2007: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szak (2004–2007: Kísérleti és alkalmazott fonetika program)
 • 1998–2002: József Attila Gimnázium, Budapest

Nyelvtudás

 • Magyar (anyanyelv)
 • Angol (középfok)
 • Spanyol (középfok)
 • Német (alapfok)

Munkahelyek

 • 2010. október 1-től: MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály (főállású munkaviszony)
 • 2015. március 6-tól: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Fonetikai Tanszék, tanársegéd (részmunkaidős munkaviszony), 2015/2016 tavaszi félév: megbízott óraadó (Oktatott kurzusok: Fonetika, Beszédprodukció és beszédpercepció, Anyanyelv-elsajátítás)

Kutatói ösztöndíjak

 • 2016. szeptember 1-től (3 év): Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia. 
  • A projekt címe: A magyar mássalhangzók fonológiai hosszúságának észlelése
 • 2015. szeptember 15-től (2 év): Posztdoktori kutatói pályázat, MTA Nyelvtudományi Intézet.
  • A projekt címe: Magyar gemináták fonológiai és fonetikai vetülete
 • 2012. szeptember 15-től (3 év): Fiatal kutatói pályázat, MTA Nyelvtudományi Intézet.
  • A projekt címe: Zármássalhangzók temporális jellemzői: fonológiai különbségek realizálódása

Tudományos díjak

 • 2016. június 28: Herman József Fiatal Kutatói Díj
 • 2014. december 15: MTA Fiatal Kutatók Félidőben konferencia I. díja (legjobb előadás), Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottsága. Az előadás címe: Zármássalhangzók temporális jellemzői

Részvétel tudományos projektekben

 • 2013. október 1-től 2017. szeptember 30-ig: OTKA 108762 számú pályázat, MTA Nyelvtudományi Intézet. A projekt címe: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése. Vezető kutató: Gósy Mária
 • 2010. október 1-től 2011. szeptember 30.-ig: Montana project, MTA Nyelvtudományi Intézet (lejegyző)

Tudományos testületekben tagság

 • 2015-től: Országos Doktori Tanács tagja
 • 2015-től: Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Tudományos és szakmai tevékenységek

 • Kooperáció az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójával (AMIT): A külhoni magyar tanulók számára készülő szókincsfejlesztő szoftver alapszókincsének kialakítása (2020-tól)
 • Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer ismertetése c. akkreditált pedagógus-továbbképzés (tanfolyami előadó – Fonetika, akusztika, szociolingvisztika, 2016-tól)
 • Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyének országos döntője, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztergom (zsűritag, 2015, 2016)
 • Gyermeknyelvi Kutatócsoport, ELTE BTK Fonetikai Tanszék (csoporttag, 2013-tól), Cél: a GABI gyermeknyelvi adatbázis fejlesztése
 • Kooperáció a Személyleírási Rendszer Fejlesztési Munkacsoporttal, Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság (csoporttag, 2013-tól), Cél: a beszélő személy profilalkotása a beszéd verbális és nonverbális sajátosságai alapján
 • Számítógépes nyelvészet kutatócsoport, ELTE BTK Fonetikai Tanszék (tag, 2013-tól)
 • BEA Beszélt nyelvi Adatbázis, MTA Nyelvtudományi Intézet (fejlesztő, lejegyző, 2009-től)
 • Hazai és nemzetközi nyelvészeti folyóiratokba beküldött tanulmányok, valamint könyvfejezetek lektorálása
 • OTDK-dolgozatok elbírálása, az ELTE BTK alap- és mesterszakos hallgatóinak szakdolgozati bírálója, záróvizsgára felkért tagja, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola szigorlati és doktori védések bizottságának tagja

Részvétel konferencia- és szakmai rendezvényszervezésben

 • Challenges in the Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS) nemzetközi workshop, Budapest (2017)
 • Beszédkutatás konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet (2013, 2016)
 • Kutatók éjszakája, Sokszínű beszédtudomány – Az ELTE Fonetikai Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztálya közös programja (2013)
 • Beszéd, adatbázis, kutatások című workshop, MTA Nyelvtudományi Intézet (2012)
 • Egyetemi Anyanyelvi Napok, ELTE (2010)
 • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője, ELTE (2006, 2007)

Részvétel folyóirat- és kötetszerkesztésben

 • Beszédkutatás 2009 „Nyelvbotlás-korpusz” szerkesztése
 • Beszédkutatás 2014, 2015, 2016 technikai szerkesztése
 • Diszharmóniás jelenségek a beszédben (Gósy Mária szerk.) című tanulmánykötet technikai szerkesztése

Előadások, meghívások

Konferencia-előadások száma (2009–2020): 57; ebből 34 hazai és 23 nemzetközi konferencia.

Például:

 • 19th International Congress of Linguistics, Genf (2013);
 • International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD), Plzen (2013);
 • 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), Köln (2014);
 • 7th International Conference on Speech Prosody, Dublin (2014);
 • Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco), Olomouc (2014);
 • Phonetics and Phonology in Europe (PaPE), Cambridge (2015);
 • 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Glasgow (2015);
 • 13th Old World Conference in Phonology (OCP13), Budapest (2016).

Felkért előadás:

 • 2016. október 15., „Kogníció és emóció az osztályteremben és a fejlesztő szobában” nemzetközi konferencia, Budapest: Beszédfejlődés kisiskolás korban
 • 2014. július 22., Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK): A beszélő személy profilalkotása a beszéd verbális és nem verbális sajátosságai alapján című előadás (társelőadó: Beke András).
 • 2014. október 14., Igazságügyi nyelvészet, ELTE BTK: Személyleírási rendszer fejlesztése – különös tekintettel a vokális csatornára című előadás (társelőadó: Beke András).
 • 2014. április 25., A beszéd és ami mögötte van, Ülésszak a magyar nyelv hetén az Akadémián: A spontán beszéd kísérőjelenségei című előadás.
 • 2009. április 25., NILD „All Need Competence – Kompetencia mindenkinek” nemzetközi konferencia, Budapest: Módszerek a szókincs vizsgálatához óvodás- és kisiskoláskorban című előadás.