Kohári Anna

Beosztás

tudományos munkatárs

Elérhetőség

E-mail: kohari.anna[@]nytud.hu vagy koharianna[@]gmail.com

Publikációk

MTMT

Főbb kutatási területek

 • dajkanyelv (anya-baba interakciók akusztikai vizsgálata)
 • a beszéd temporális jellemzői, beszédritmus
 • zöngeminőség

Munkahelyek

 • 2020– : Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, tudományos munkatárs
 • 2019–2020 : MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, tudományos segédmunkatárs
 • 2015–2019: MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti Nyelvészeti Osztály, tudományos segédmunkatárs
 • 2016–2017: szülési szabadság

Tanulmányok

 • PhD-fokozat: 2017. Minősítés: summa cum laude. Értekezés címe: Időzítési mintázatok a magyar beszédben
 • 2011–2014: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet doktori program, fonetika szakirány
 • 2004–2010: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK magyar nyelv és irodalom szak; diploma megszerzésének éve: 2010.

Pályázatok

 • 2020– : vezető kutató A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális
  módszerekkel című projektben (NKFI-134775)
 • 2020– : részvétel a Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy
  beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással című projektben (NKFI-
  135038); vezető kutató: dr. Mády Katalin
 • 2018– : részvétel A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői című projektben (NKFIH-K-115385); vezető kutató: dr. Winkler István
 • 2018: könyvpályázat (KP2017-52); az eredményeképpen létrejött monográfia a magyar beszéd időzítésbeli sajátosságairól itt olvasható
 • 2015–2016: részvétel A prozódiai szerkezet formája és funkciója a magyarban és a németben című (DAAD–MÖB 65032) projektben

Oktatási tevékenység

 • 3 félév óraadás: 2019-től az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában,
  Alkalmazott Fonetika programban (Adatelemzés témában)
 • 2 félév óraadás: 2017-től az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén (Beszédtudományi alapismeretek)
 • 1 BA-szakdolgozat témavezetése (jeles minősítés)

Díjak

2020. Hermann József Fiatal Kutatói Díj

Ismeretterjesztő és egyéb tudományos tevékenységek

 • Kohári, Anna 2018. A dajkanyelv hangzásvilága. ÉDES ANYANYELVÜNK, 40(5), 16.
 • Kiss, Gábor (szerk.) – Kohári, Anna (szerk.) 2017. Nyelvészeti kisszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Spontánbeszéd-kutató műhely tagja (2011–2014)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat titkára (2012)
 • ELTE BTK Szakmódszertani Központ versenyeinek és rendezvényeinek szervezője (pl. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Egyetemi Anyanyelvi Napok 2009–2012)
 • Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Első Országos Találkozójának felelős szervezője (2009)