Gráczi Tekla Etelka

Beosztás

 • tudományos főmunkatárs

Elérhetőség

E-mail: graczi.tekla.etelka[@]nytud.hu

Publikációk

MTMT

Tanulmányok

 • PhD-fokozat: 2013.
 • Nyelvtudományi doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Programja (fonetikai alprogram)
 • 2005: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált továbbképzés (Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete)
 • 2002-től: Kísérleti és alkalmazott fonetika című önálló program
 • 2001–2006: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szak; diploma éve: 2006.
 • 1995–2001: Szent István Gimnázium, matematika tagozat, érettségi éve: 2001

Munkahelyek

 • 2016-2021: MTA-ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, tudományos munkatárs
 • 2014-től: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos munkatárs
 • 2008-2014: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos segédmunkatárs
 • 2003–2006 hallgatóként gyakornok az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén.

Szakmai tevékenységek

Kutatás:

 • artikulációs vizsgálatok és akusztikai vizsgálatok
 • főbb kutatási területek: zörejhangok zöngésségének akusztikai vetülete, irreguláris zöngeminőség, zöngeképzési zavarok, magánhangzók akusztikai szerkezete, spontán beszéd jellemzői, beszédjellemzők középtávú változásai

Oktatási tevékenység:

 • óraadás:
  • 2006-tól az ELTE BTK Fonetikai tanszékén (kurzusok pl. Fonetika, Beszédképzés és akusztikum 1. – Szegmentális fonetika, Beszéd rögzítése és elemzése, Beszédtudományi alkalmazások, Beszédtudományi kutatások)
  • 2021/22-es tanév: Fonetika (ELTE BTK és PPKE), valamint Statisztika (ELTE BTK) kurzusok Mády Katalinnal, Adatkezelés és adatelemzés kurzusok Deme Andreával közösen
 • 1 BA-szakdolgozat témavezetése (jeles minősítés)

Lektorálás, bírálat:

 • pl.: Beszédkutatás folyóirat és konferencia, The Phonetician, Félúton konferencia, Interspeech 2018 és 2019, LabPhon 2022 konferencia, Alkalmazott Nyelvtudomány, Acta Linguistica Hungarica stb. számára
 • BSc-dolgozatok (BME TMIT)
 • PhD-értekezések (ELTE BTK) előbírálata (3), bírálata (2)

Záróvizsga/felvételi bizottsági tagság:

 • MA-s záróvizsgák (ELTE BTK)
 • doktori komplex vizsga bizottsági tagság (2)
 • doktori védési bizottsági tagság (ELTE BTK)
 • doktori felvételi bizottsági tagság (ELTE BTK)

Szerkesztés:

 • vendégszerkesztő: The Phonetician 2012: Steven M. Lulich-csal közösen
 • társszerkesztő: Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech – Gósy Máriával közösen
 • Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből sorozat köteteinek társszerkesztője

Technikai szerkesztés:

 • Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (válogatott tanulmánykötet a 2017 májusi CAPSS konferencia előadásaiból készült tanulmányokból)
 • The Phonetician (2012 óta),
 • Beszédkutatás (2009–2014),
 • Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kötetei (2011-2014, 2018.)

Tudományszervezés, ismeretterjesztő programok szervezése:

 • konferenciák, pl.: Challenges in analysis and processing of spontaneous speech (CAPSS2017: 2017. máj.), Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (2011-2014, 2018), Beszédkutatás konferencia (2005 óta), Fonetika a felsőoktatásban konferencia (2004), International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Wolfgang von Kempelen (2004)
 • népszerűsítő előadások, pl.: Hogyan működik? (2017, 2018) az MTA−ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport ismeretterjesztő rendezvényei a Hang világnapja alkalmából, A Magyar tudomány ünnepe alkalmából 2 ülésszak megszervezésében részvétel, Kutatók éjszakája alkalmából fonetikai bemutatók (több alkalommal az ELTE BTK Fonetikai Tanszékével, az MTA Nyelvtudományi Intézettel, az MTA−ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoporttal)
 • versenyek, pl.: az ELTE Kazinczy Ferenc Szépkiejtési versenye

Bizottsági tagság:

 • Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, titkár (2018 óta)
 • Alkalmazott Nyelvtudomány c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2018 óta)
 • a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság tagja

Pályázati és egyéb projektek

 • 2018. szeptembertől az FK128814-es NKFI-pályázat projektvezetője
 • 2016-2021. MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport tudományos munkatársa
 • TiniBea lejegyzési módszer kidolgozásában való részvétel
 • részvétel a 2013-2017 közötti OTKA 108762-as projektben (projekt címe: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése, vezető kutató: Gósy Mária)
 • részvétel a 2009-2012 közötti OTKA 78315-ös projektben (projekt címe:
  Magyar spontán beszéd adatbázis, vezető kutató: Gósy Mária)

Díjak, kitüntetések

 • 2018. Herman József Fiatal Kutatói Díj
 • 2017. 35 év alatti előadó legjobb szakmai előadásának díja, A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2017. évi kongresszusa
 • 2011. ISCA Google Grant utazástámogatási ösztöndíj az Interspeech 2011-en tartott előadás támogatására
 • 2005. Tudományos ösztöndíj, III. helyezés, ELTE
 • 2005. Köztársasági ösztöndíj
 • 2005. 35 év alatti előadó legjobb szakmai előadásának díja, A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa; Imre Angélával tartott előadásért