Folyóirat

Beszédtudomány ‒ Speech Science folyóirat a beszédtudomány bármely területéről várja a tanulmányakoat. A tanulmányok beküldése ezen a linken történik: https://ojs.mtak.hu/index.php/besztud

A szerzői útmutató IDE kattintva tölthető le. 

A beszédtudomány minden területéről várjuk a tanulmányokat, pl.

 • artikuláció, akusztikum és percepció;
 • beszédtechnológia, beszédfelismerés, beszédszintézis, kriminalisztikai kutatások és alkalmazások;
 • fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben;
 • anyanyelv-elsajátítás;
 • idegen nyelv, két- és többnyelvűség;
 • prozódia, szintaxis;
 • pragmatikai vonatkozások;
 • klinikai kutatások, beszéd- és nyelvi zavarok;
 • korpuszok, adatbázisok fejlesztése;
 • diszharmóniás jelenségek a beszédben
 • további, a beszéd jellemzőivel, feldolgozásával, létrehozásával kapcsolatos témakörök

A kötetbe szánt tanulmányok leadási határideje 2022. márc. 20. 31. A tanulmányok terjedelme legalább 30.000 karakter (szóközökkel). A beküldés és a lektorálási folyamat a https://ojs.mtak.hu/index.php/besztud oldalon keresztül fog történni.

Információkérés esetén a fonetika[kukac]nytud.hu e-mail címen fordulhatnak a szerkesztőkhöz.

Szerkesztők:

Gráczi Tekla Etelka, Gyarmathy Dorottya, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Mády Katalin

Szerkesztőbizottság:

Bunta, Ferenc,
University of Houston

Hámori Ágnes,
NYTK

Hoffmann Ildikó,
NYTK, SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék

Huntley-Bahr, Ruth 
University of South Florida

Markó Alexandra,
NBSZ Szakértői Intézet

Mildner, Vesna 
University of Zagreb

Olaszy Gábor,
BME TMIT

Siptár Péter,
NYTK, ELTE Elméleti Nyelvészeti Tanszék

Sztahó Dávid,
BME TMIT

Trouvain, Jürgen 
Saarland University

White, Laurence 
Newcastle University

Információk a korábbi Beszédkutatás folyóiratról:

A Beszédkutatás folyóirat évente egyszer, minden tavasszal jelenik meg
és megfelel az ERIH PLUS kritériumainak:

 • Minden tanulmány a terület szakértői által végzett anonim előbírálaton esik át.
 • A folyóiratot egy nemzetközi akadémiai szerkesztő bizottság állítja össze, melynek tagjai egyetemek vagy független kutatóintézetek munkatársai. Az aktuális szerkesztőbizottság minden kötet elején megtalálható.
 • Minden kötet tartalmazza a szerzők affiliációját és elérhetőségét. A könnyebb keresés érdekében ezeket egy táblázat foglalja össze a kötetek végén.
 • A folyóiratban magyar és angol nyelvű tanulmányok jelennek meg. A magyar nyelvűekhez rövid angol absztraktot is közlünk.
 • A Beszédkutatás 2018-tól online jelenik meg. Korábbi köteteink az osztályon és online is elérhetőek.

A szerkesztőbizottság tagjai:
Gósy Mária (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Bunta Ferenc (University of Houston)
Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Huntley Bahr, Ruth (University of South Florida, Tampa)
Mády Katalin (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Markó Alexandra (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fonetikai Tanszék)
Mildner, Vesna (University of Zagreb)
Olaszy Gábor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Siptár Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Trouvain, Jürgen (University of Saarland)
Vago, Robert (Queens College and City University of New York)