Beszédkutatás–Speech Research 2023 PROGRAM

Thursday, February 23rd

8.00: Registration opens

8.50–9:00 Mády, Katalin: Opening

9:00–9:40: plenary talk: Marko Liker: Global kinematic patterns in typical and atypical speech; chair: Alexandra Markó

chair: Marko Liker

9:40–10:00: Hanna Kasperek: Jaw position as an articulatory correlate of rhythm in spoken Polish. Study design

10:00–10:20: Zsuzsanna Bárkányi, Zoltán G. Kiss: Phonological transfer of voicing in multilingual speech

10:20–10:40: Reinhold Greisbach: DYNAMO – reloaded

### Coffee break ###

chair: Reinhold Greisbach

11:00–11:20: Annamária Kacsur: Multilingualism – our friend in the school

11:20–11:40: Uwe D. Reichel, Anna Kohári, Katalin Mády: Acoustics and prediction of non-lexical speech in the Budapest Games Corpus

### 11:40–13:00 Lunch break ###

13:00–13:40: plenáris előadás: Gyuris Beáta: Mondatfajták és beszédaktusok a beszélt nyelvben. Esettanulmány egy székely nyelvi jelenségről; elnök: Mády Katalin

elnök: Gyuris Beáta

13:40–14:00: Kohári Anna, Szalontai Ádám, Uwe D. Reichel, Mády Katalin: A frázishatár zöngeminőségének vizsgálata felnőttekhez és gyerekekhez szóló beszédben

14:00–14:20: Dér Csilla Ilona: Indulatszóval kezdődő függetlenedett mellékmondatok a mai beszélt és írott beszélt magyar nyelvben: léteznek?

14:20–14:40: Svindt Veronika, Gosztolya Gábor, Hoffmann Ildikó, Bóna Judit: A beszéd temporális jellemzőinek longitudinális változása Sclerosis Multiplexben 

### Kávészünet ###

elnök: Mus Nikolett

15:00–15:20: Huszthy Bálint: Erdélyi magyarok akcentusa angolul beszélve: Egy laboratóriumi fonológiai vizsgálat első eredményei

15:20–15:40: Juhász Kornélia, Bartos Huba: Az intonáció és a tónusok egymásra hatása kínaiul tanuló magyar anyanyelvűeknél

Social event/Kötetlen összejövetel: Kalicka Bisztró (address: Budapest, Rottenbiller u. 32, 1077 , google maps:
https://maps.app.goo.gl/TBR52rQscWm6CuCFA?g_st=ifm )
We can leave together from the conference venue or you can join latter during the evening. /A konferencia helszínéről közösen, de az eset folyamán később becsatlakozva is részt tud venni az összejövetelen.
If you already know whether you will take part at the social event, please send us a note to fonetika[at]nytud.hu Of course, you can decide latter, the note helps us in table reservation. / Ha már tudja, hogy csatlakozik-e az összejövetelhez, kérjük, jelezze a fonetika[kukac]nytud.hu ímélcímen. Természetesen később is dönthet a csatlakozás mellett, a visszajelzés a foglalásban kérendő létszám eldöntésében segít minket.
The social even is not included in the registration fee. / A kötetlen összejövetel nem része a regisztrációs díjnak.

+++++++++++++

Friday, February 24th

9:00–9:40: plenary talk: Dávid Sztahó: Results in automatic speaker verification for forensic purposes on the ForVoice120+ dataset; chair: Tamás Gábor Csapó

chair: Dávid Sztahó

9:40–10:00: Layan Sawalha, Mohammed Salah Al-Radhi: Few-Shot Multi-Language Text-to-Speech Synthesis with State-of-the-Art Neural Networks

10:00–10:20: Ibrahim Ibrahimov, Gábor Gosztolya, Tamás Gábor Csapó: Data Augmentation for Articulatory-to-Acoustic Mapping using Ultrasound Tongue Imaging

10:20–10:40: Ali Raheem Mandeel, Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó: Creaky Voice via Speaker Adaptation within End-to-End Text to Speech Synthesis

### Coffee break ###

11:00–12:30: Poster & Demo session

Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh: Improving the expressiveness of TTS synthesis with non-autoregressive neural vocoding

Főző Eszter, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra: A diskurzusjelölők mint egyéni beszédjellemzők felhasználhatósága az igazságügyi nyelvész szakértői munkában

Csapó Tamás Gábor, Arthur Frigyes Viktor, Nagy Péter, Boncz Ádám: Az artikuláció, a beszéd és az agyi jelek elemzése nyelvultrahang és elektroenkefalográf használatával

Kovács Dorottya: Az átszótagolás jelenléte és megítélése a magyar nyelvben attitűdvizsgálat alapján

Nikolett Mus, Katalin Mády: The role and functional motivation of High target tones in Tundra Nenets

Cecília Molnár, Katalin Mády, Péter Mihajlik, Beáta Gyuris: The Akaka Maptask Corpus

Katalin Mády, Anna Kohári, Uwe D. Reichel, Ádám Szalontai, Péter Mihajlik: The Budapest Games Corpus

Nafiseh T. Chahartagh, Ákos Gocsál: Influence of language familiarity on speaker age estimations

Gocsál Ákos: Relációs adatbázis fejlesztése beszélt nyelvi adatbázisok metaadatainak kezeléséhez LibreOffice Base rendszerben

Olaszy Gábor, Abari Kálmán: A magyar beszédtechnológia múzeuma az interneten – kutatóknak, oktatóknak és hallgatóknak— Demó

## 12:30-13:30 Lunch break ###

elnök: Bóna Judit

13:30–13:50: Rebrus Péter, Szigetvári Péter: Mi a fonológiai komplexitás?

13:50–14:10: Deme Andrea, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Juhász Kornélia, Markó Alexandra: A hangsúly hatása a magánhangzók koartikulációs ellenállására és agressziójára 

14:10–14:30: Juhász Kornélia, Deme Andrea: A hiátustöltőként és fonémarealizációként megjelenő [j]-variánsok elemzése a nyelvállás akusztikai vetületének szempontjából 

14:30–14:50: Fejes Attila, Huszár Anna, Krepsz Valéria, Gráczi Tekla Etelka: Beszélőazonosítás 10 év különbséggel rögzített hangmintákon

### Kávészünet ###

elnök: Deme Andrea

15:10–15:30: Vargha Fruzsina Sára: A magyar magánhangzó-minőségek térbeli variabilitásának akusztikai vizsgálata

15:30–15:50: Kocsis Zsuzsanna: Nyelvjárási ö-zés akusztikai vizsgálata

15:50–16:10: Felletár Fanni, Gosztolya Gábor, Hoffmann Ildikó, Babarczy Anna: A megakadásjelenségek és a temporális paraméterek szerepe a borderline személyiségzavar felismerésében

16:10–16:20: Horváth Viktória: Zárszó