Juhász Kornélia

Juhász Kornélia

Contact:

juhasz.kornelia[at]nytud.hu,
juhasz.kornelia8[at]gmail.com

Publications:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071950

Main research areas:

 • acoustic phonetics
 • speech production in Mandarin as L2 (segmental and prosodic aspects)
 • L2-acquisition

Work places:

 • 2021– Hungarian Research Centre for Linguistics, junior research fellow

Studies:

 • 2019–: Eötvös Loránd University, Doctoral School of Linguistics, Specification: Applied Linguistics. (Research topic: production of Mandarin Chinese segments)
 • 2018–2019: Teacher of Chinese Language and Culture MA (Eötvös Loránd University)
 • 2016–2018: Sinology MA (Eötvös Loránd University)
 • 2013–2016: Languages and Culture of East Asia BA – kínai szakirány BA (Eötvös Loránd University)
 • 2009–2013: Nagy Lajos Secondary School of the Cictercion Order, Pécs

Ösztöndíjak, elismerések:

 • 2022: The New National Excellence Programme (Új Nemzeti Kiválósági Program, ÚNKP-22-3) The interference of the mothertongue and the target language in the prosodic aspects of speech production (Az anyanyelv és célnyelv egymásra hatása a beszéd prozódiai megvalósításában)
 • 2021: The New National Excellence Programme (Új Nemzeti Kiválósági Program, ÚNKP-21-3) Comparison of pitch contours of atonal and tonal languages (Atonális és tonális nyelvek dallamkontúrjainak összehasonlítása; A záróbeszámoló értékelése: kiváló)

Kutatócsoportok, együttműködések:

 • 2022–2024: TKA – DAAD researcher exchange programme
 • 2019–2021: MTA– ELTE “Lendület” Lingual Articulation Research Group

Presentations:

 • Speech Research 2022 (Zagreb): Tekla Etelka Gráczi, Kornélia Juhász, Andrea Deme, Tamás Gábor Csapó, Alexandra Markó: Tongue root positions in Hungarian alveolar and postalveolar sibilants with regard to voicing            
 • Speech Research 2022 (Zagreb): Isa Samira Winter, Andrea Deme, Kornélia Juhász, Reinhold Greisbach: The audio-visual perception of the rounding opposition in German, Hungarian, Georgian and Egyptian Arabic           
 • Speech Research 2022 (Zagreb): Andrea Deme, Bartók Márton, Tekla Etelka Gráczi, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Coarticulatory resistance and aggression in pitch-accented vowels: articulatory and acoustic data
 • ISAPh 2022 (Lund): Deme Andrea – Juhász Kornélia: Acoustic analysis of the vocalic section following the Mandarin alveolopalatális [ɕ] in the production of Hungarian learners of Chinese című poszter
 • ISAPh 2022 (Lund): Juhász Kornélia – Bartos Huba: The interplay of tone and intonation: f0 contours produced by Hungarian learners of Mandarin című poszter
 • AlkNyelvDok 2022 konferencia: Juhász Kornélia: Atonális és tonális nyelvek dallammeneteinek összehasonlítása című előadás
 • 1st International Conference on Tone and Intonation (TAI 2021, Söndenborg) konferencia: Juhász Kornélia – Bartos Huba: Mandarin Chinese sentence intonation patterns in the production of Hungarian learners of Chinese című poszter
 • ISAPh 2021 (Terragona): Juhász Kornélia: The acoustic analysis of Mandarin Sibilants in the Production of Hungarian learners of Chinese című előadás
 • 10th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech (New Sounds 2022, Barcelona) konferencia Bartos Huba – Juhász Kornélia: Mandarin Chinese ma particle question intonation patterns in the production of Hungarian learners of Mandarin című előadás
 • Felelős Nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Resling): Juhász Kornélia – Deme Andrea: A mandarin alveolopalatális [ɕ] frikatívát követő vokális szakasz megvalósulása magyar anyanyelvűek ejtésében című előadás                     
 • XI. Open Dialogue: The Linguistic Lounge: Bartos Huba –Juhász Kornélia: Phonological and phonetic analysis serving the teaching of pronunciation című előadás           
 • Részvétel az 7th YOUNG LINGUISTS’ MEETING IN POZNAŃ (YLMP 2021): Juhász Kornélia: Acoustic analysis of Chinese plosives among Hungarian learners of Mandarin Chinese című előadás             
 • XVI. Félúton Konferencia: Juhász Kornélia: A mandarin [ɤ] magánhangzó ejtésének dinamikussága magyar és kínai anyanyelvűek esetében című előadás
 • XV. Félúton Konferencia: Juhász Kornélia: Nyelvváltozatok értéke és hierarchiája Hongkongban – a hongkongi-kantoni, az angol és az „új” nyelvi szereplő, a mandarin című előadás    
 • III. Össznyelvész Konferencia: Juhász Kornélia: A mandarin kvázi retroflex és a dentális frikatíva produkciója a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében című előadás
 • XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Juhász Kornélia: Mandarin frikatívák produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében című előadás
 • Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban – Az alkalmazott nyelvészeti doktori program konferenciája: Juhász Kornélia: A mandarin veláris illabiális [ɤ] magánhangzó, illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében című előadás