Program

plenary talks: 30 minutes + 10 minutes discussion
talks: 15 minutes + 5 minutes discussion

 

Program

Monday, 14 December 2020

8.50–9:00 Katalin Mády: Opening

9:00–9:40: plenary talk, chair: Szilvia Bátyi
Judit Navracsics: Bilingual speech production

elnök: Judit Navracsics
9:40–10:00: Naeimeh Afshar, Vincent J. Van Heuven: Consistency in perceptual assimilation of foreign sounds as a correlate of language dominance in multilingual speakers
10:00–10:20: Bashar M. Farran: Perceptual assimilation and identification of American-English monophthongs by Palestinian-Arabic learners of English
10:20–10:40: Bátyi Szilvia: L1 lexical attrition among post-puberty migrants
10:40–11:00: Tekla Etelka Gráczi, Luma Miranda, Tamás Gábor Csapó, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Production of Brazilian Portuguese lateral sounds by Hungarian learners of L2 Portuguese

### BREAK###

chair: Géza Németh
11:10–11:30: Dora Kolarić, Marko Liker: Lingual coarticulation in voiced and voiceless postalveolar fricatives in cochlear implant users: EPG evidence from Croatian
11:30–11:50: Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Kornélia Juhász, Alexandra Markó: Glottal period differences in the vowel of VC sequences with regard to obstruent voicing. Preliminary study on Hungarian
11:50–12:10: Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh: Non-parallel voice conversion incorporating sinusoidal model with Adversarial learning
12:10–12:30: Jitka Veronkova, Tomáš Bořil: Czech vowel quantity in Polish speakers as perceived by Moravian-Silesian listeners

### 12:30-13:30 LUNCH###

13:30–14:10: plenáris előadás, elnök: Trencsényi Réka
Mihajlik Péter: Hogyan ismeri fel az MI a beszédet? – Gondolatok a tisztán mélyneuronháló alapú beszédfelismerésről

elnök: Mihajlik Péter
14:10–14:30: Benczes Réka, Kovács Gábor: A természetes fonémaosztályok és a szentimentpolaritás sztochasztikus összefüggései a magyar szókészletben
14:30–14:50: Csapó Tamás Gábor: Artikuláció-beszéd szintézis MRI alapon
14:50–15:10: Trencsényi Réka, Czap László: UH- és MRI-nyelvkontúrok optimalizációja

### BREAK###

elnök: Deme Andrea
15:20–15:40: Gyarmathy Dorottya: A néma szünetek és a hallható levegővétel összefüggései L1 és L2 spontán beszédben
15:40–16:00: Salamon Attila: Kódváltás magyar-angol kétnyelvűek beszédprodukciójában
16:00–16:20: Bartha Csilla, Holecz Margit, Tóth Etelka: Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában

+++++++++++++

Tuesday, 15 December 2020

9:00–9:40: plenary talk, chair: Lena Borise
Ferenc Honbolygó: Language specific representations in word stress perception: ERP evidence

chair: Ferenc Honbolygó
9:40–10:00: Pengyu Dai, Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó: Investigation of F0 estimation algorithms in Ultrasound-to-Speech synthesis
10:00–10:20: Katalin Mády, Uwe Reichel, Anna Kohári, Andrea Deme, Ádám Szalontai: Primary functions in infant-directed speech and their longitudinal development
10:20–10:40: Lena Borise, Ekaterina Georgieva: Stress and phrasal prosody in Udmurt: initial results
10:40–11:00: Baditzné Pálvölgyi Kata: The prosodic correlates of stress in European and Argentinian ‘Porteño’ Spanish

### BREAK###

elnök: Bóna Judit
11:10–11:30: Bóna Judit, Steklács János: Hibázások és hibajavítások jellemzőinek változása 4. és 5. osztályosok hangos olvasásában
11:30–11:50: Kertész Csaba, Ferenc Honbolygó: A ritmusérzék és a nyelvi képességek összefüggése iskolakezdő gyerekeknél
11:50–12:10: Murányi Sarolta: A Narrative Assessment Protocol alkalmazási lehetőségei magyar nyelven – 5-6 évesek által létrehozott narratívák elemzésében

## 12:10-13:30 LUNCH###

elnök: Czap László
13:30–13:50: Bóna Judit, Svindt Veronika, Hoffmann Ildikó: A fáradtság hatása zöngétlen explozívák zöngekezdési időire sclerosis multiplexben
13:50–14:10: Deme Andrea, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra: Magánhangzók akusztikai és artikulációs változatossága az előrefelé ható és a hátrafelé ható magánhangzók közti koartikulációban – a minőségbeli változás és a variáció mértéke
14:10–14:30: Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka, Deme Andrea: Magánhangzók eltérése a hangsúly függvényében – artikulációs és akusztikai adatok

### BREAK###

elnök: Németh T. Enikő
14:40–15:00: Horváth Viktória, Huszár Anna, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya: A beszélőváltások dinamikus jellemzői I.: Fonetikai aspektus
15:00–15:20: Hámori Ágnes, Dér Csilla Ilona: A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Pragmatikai/társalgáselemzési aspektusok. Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén a magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’
15:20–15:40: Németh Zsuzsanna: A nemlexikális öö hang beszélőváltásban betöltött szerepe magyar nyelvű társalgásokban
15:40–16:00: Szeteli Anna, Gocsál Ákos, Szente Gábor, Alberti Gábor: A ’hát’ diskurzusjelölő prozódiai megvalósulásának vizsgálata felolvasásokban

16:00–16:10: Viktória Horváth: Closing