Mády Katalin

Beosztás

osztályvezető, tudományos főmunkatárs

Elérhetőség

E-mail: mady.katalin@nytud.hu

Publikációk

MTMT

Munkahelyek

 • 2019.07. óta Tudományos főmunkatárs az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán. Tudományterületek: laboratóriumi fonológia, prozódia és szociofonetika.
 • 2014.09.–2019.06. Tudományos főmunkatárs az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán.
 • 2011.09.–2014.08. Tudományos munkatárs az MTA Nyelvtudományi Intézetében, az OTKA PD 101050 sz. projekt keretében. Cím: A magyar prozódia laboratóriumi fonológiai vizsgálata.
 • 2008.04.–2011.03. Tudományos munkatárs, intézmény: Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung, Ludwig-Maximilians-Universität München. Projekt: A beszélő jellemzői és a nyelvi társadalom (projektvezető: Jonathan Harrington).
 • 2006.10.–2008.03. Humboldt-ösztöndíj, fogadó intézmény: Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung, Ludwig-Maximilians-Universität München. Téma: a magyar magánhangzó-hosszúság artikulációs vizsgálata, vendéglátó: Phil Hoole.
 • 2004.09.-2007.09. Adjunktus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézetében.
 • 2003.09.–2004.08. Tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézetében.
 • 2002.10.–2003.07. Lektor és asszisztens a Cephalon GmbH gyógyszercégnél.
 • 2000.10.–2002.09. Tudományos munkatárs, intézmény: Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikum rechts der Isar. Kutatási terület: szájüregi rák miatt végrehajtott nyelvműtétek beszédre gyakorolt következményeinek artikulációs, akusztikai és percepciós vizsgálata.
 • 1998.09.–2000.08. Tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézetében.

Tanulmányok

 • 2000–2004: Doktori tanulmányok a Ludwig-Maximilians-Universität München fonetika szakán, mellékszakok: német nyelvészet és pszicholingvisztika. Disszertáció címe: A mássalhangzóképzés akusztikai, artikulációs és percepciós paraméterei részleges nyelveltávolítást követően (német nyelven). PhD oklevél megszerzése: 2004. február.
 • 1991–1998: Magiszteri tanulmányok a Hamburgi Egyetem Bölcsészkarán. Főszak: fonetika, mellékszakok: német nyelvészet és skandinavisztika (norvég). Szakdolgozat címe: Az egészséges és az afáziás nyelv fonetmatikai és grafematikai síkja. Magiszteri végzettség megszerzése: 1998. július.
 • 1989–1991: ELTE BTK: angol, német, finnugor, holland és dán szak.

Ösztöndíjak

 • 2006.10.–2008.03. Alexander von Humboldt Alapítvány tudományos kutatói ösztöndíja, Ludwig-Maximilians-Universität München.
 • 1997.11.–1998.10. Alfred Toepfer Alapítvány ösztöndíja, Universität Hamburg.
 • 1996.03.–1997.10. Hamburgi magyar tiszteletbeli konzul ösztöndíja, Universität Hamburg.
 • 1991.10.–1992.09. TEMPUS-ösztöndíj, Universität Hamburg.